Vasario 20-24 dienomis visų grupių vaikai ir mokytojos įgyvendino patyriminio ugdymo savaitę “Vandenėli šaltas, prausk, kad būčiau baltas”. Per šią savaitę buvo daug kalbėta apie vandenį, jo svarbą, domėtasi vandens būsenomis. Buvo  atlikti eksperimentai, ragauta, maišyta, skaičiuota, matuota. Vaikai pakartojo ir įtvirtino žinias apie vandenį.